جمعه 11 فروردين 1402 _ 09 رمضان 1444 _ 31 مارس 2023
فارسی | English
  امکانات آزمایشگاهی گروه شیمی
 
 
1) دستگاه X-Ray


طیف ­سنجی پراش پرتو ایکس، یک تکنیک سریع آنالیزی است که برای تشخیص نوع مواد تعیین اندازه ذرات، تعیین خصوصیات کریستالی، تعیین خلوص مواد و .. به کار می‌رود.
 
2) دستگاه DSC

از این دستگاه می توان در مطالعات Thermal Analysis ااستفاده کرد. این وسیله می تواند اطلاعات خیلی مهمی در مورد خصوصیات فیزیکی ترکیبات فراهم آورد.

 
3) دستگاه های کروماتوگرافی گازی  (GC)

دستگاه کروماتوگرافی گازی می تواند مخلوط نمونه های فرار را از همدیگر جداسازی نموده و مقادیر هر کدام را در مخلوط مشخص نماید. 
 
4) دستگاه کروماتوگرافی گازی –  اسپکترومتری جرمی (GC-MS)

این دستگاه می تواند نمونه های مخلوط از مواد فرار را جداسازی و شناسایی نماید.

 
5) دستگاه FT-IR

    طیف سنجي مادون قرمز بر اساس جذب تابش مادون قرمز و بررسي جهش­هاي ارتعاشي مولکول­ها و يون‌هاي چند اتمي صورت مي‌گیرد. جذب تابش مادون قرمز همانند ديگر فرايندهاي جذب، فرايندي کوانتایی است به نحوی که فقط فرکانس‌هاي خاصي از تابش مادون قرمز توسط مولکول جذب و باعث ارتعاش پیوندهاي آن مي شود. یکتایی فرکانس جذب برای هر پیوند باعث می‌شود که بتوان از طیف‌سنجی مادون قرمز به عنوان روشی قدرتمند براي تعیین ترکیبات شیمیایی، ساختار مولکولی و شناسايي ترکیبات آلي و گروه‌هاي عاملي استفاده کرد.
                                                                
6) دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا می تواند بوسیله فاز ساکن و متحرک ترکیبات مختلف را از همدیگر جداسازی کند. با این دستگاه می توان غلظت ترکیبات مختلف را در مخلوط ها اندازه گیری کرد.

 
7) ) دستگاه طیف سنجی جذب اتمی

طیف سنجی جذبی اتمی تکنیکی تجزیه­ایی برای اندازه­ گیری غلظت عناصر در محلول ها می باشد.

 
8) دستگاه اتولب (Autolab)


دستگاه Autolab کاربردهای فراوانی در زمینه الکتروشیمی دارد.

 
9) دستگاه اسپکتروسکوپی  UV-Visibleطیف سنجي فرابنفش و مرئی بر اساس تابش فوتونهای فرابنفش و مرئی بر نمونه و اندازه گیری میزان عبور و یا جذب ماده در طول موج‏های مختلف در بازه طیفی 200 تا 1100 نانومتر کار می‏کند