يکشنبه 28 دي 1399 _ 04 جمادى الثانية 1442 _ 17 ژانویه 2021
فارسی | English
  دانشجویان دکتری گروه ریاضی
قبلا گروه ریاضی کاربردی دارای 27دانشجودرحال تحصیل درمقطع دکترا بوده وتعداد13نفر ،فارغ التحصیل به ترتیب ذیل درمقطع ذکر شده دررشته های مندرج داشته است :
1- پردازش تصویر 3 نفر
2-ریاضیات مالی 2 نفر
3-تحقیق درعملیات 3 نفر
4-بهینه سازی 3 نفر
5-تحلیل پوشش داده ها 2 نفر
وگروه ریاضی محض  دارای 94 نفر
دانشجوی دکتری بوده است که 38 دانشجو فارغ التحصیل و 56 دانشجو مشغول به تحصیل می باشند.