چهارشنبه 1 شهريور 1396 _ 01 ذو الحجة 1438 _ 23 اوت 2017
فارسی | English
  دانشجویان دکتری گروه ریاضی کاربردی
این گروه دارای 27دانشجودرحال تحصیل درمقطع دکترا بوده وتعداد13نفر ،فارغ التحصیل به ترتیب ذیل درمقطع ذکر شده دررشته های مندرج داشته است :
1- پردازش تصویر 3 نفر
2-ریاضیات مالی 2 نفر
3-تحقیق درعملیات 3 نفر
4-بهینه سازی 3 نفر
5-تحلیل پوشش داده ها 2 نفر