چهارشنبه 29 اسفند 1397 _ 13 رجب 1440 _ 20 مارس 2019
فارسی | English
 
 
  تاریخچه گروه ریاضی محض
اين دانشكده در سال 1368 فعالیت رسمی خود را همزمان با تاسیس دانشگاه و دانشکده علوم با پذیرش 38 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی دبیری ریاضی راه اندازی گرديده است. در ادامه در مقطع کارشناسی درسال 1369 در گرایش ریاضی محض و در سال 87 در گرایش ریاضی کاربردی نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمود. در سال 1389 با توجه به یکسان سازی و تعویض دروس در مقطع کارشناسی از سوی وزارت علوم، هر دو گروه یکی شده و با عنوان ریاضیات و کاربردها نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمود. همچنین گروه در جهت تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 82 در گرایش ریاضی محض و در سال 86 در گرایش کاربردی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. همچنین در ادامه توسیع در جهت تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری در سال 87  در گرایش ریاضی محض و در سال 90 در گرایش ریاضی کاربردی اقدام به پذیرش دانشجو نمود.  در سال 91 گروه ریاضی تفکیک و به دو گروه ریاضی محض و گروه ریاضی کاربردی تبدیل گردید.
گروه ریاضی دارای 3 آزمایشگاه با عناوین «آزمایشگاه ریاضی مالی» ، «آزمایشگاه پردازش تصویر» و«آزمایشگاه تحلیل پوششی داده ها»   و یک اتاق سمینار می باشد.
تصدی مديريت گروه آموزشی ریاضی محض در حال حاضر بر عهده دکتر اسماعیل عابدی می باشد و این گروه از خدمات آموزشی و پژوهشی 20 عضو هیات علمی (2 مربی، 8 استادیار و 84 دانشیار و 3 استاد) بهره می گیرد.
تعداد دانشجویان دکتری جمعا 94 دانشجو تاکنون بوده است که 38 دانشجو فارغ التحصیل و 56 دانشجو مشغول به تحصیل می باشند.