جمعه 11 فروردين 1402 _ 09 رمضان 1444 _ 31 مارس 2023
فارسی | English
  اعضای هیات علمی گروه زیست شناسی
زیست شناسی گیاهی


1-دکتر نادرچاپارزاده                                                           سامانه علمی پژوهشی

2-دکتر مصطفی عبادی                                                        سامانه علمی پژوهشی

3-دکتر فاطمه محمودی کردی                                                  سامانه علمی پژهشی

4-دکتر لیلا زرندی میاندوآب                                                   سامانه علمی پژوهشی


زیست شناسی جانوری


1-دکترسیمین نامور                                                           سامانه علمی پژوهشی


زیست شناسی سلولی ومولکولی


1-دکتر محمد پاژنگ                                                          سامانه علمی پژوهشی

2-دکتر الهه زاده حسینقلی                                                   سامانه علمی پژوهشی

3-دکتر دادود فرج زاده                                                       سامانه علمی پژوهشی

4-دکتر فرامرز مهرنژاد                                                     سامانه علمی پژوهشی

5-دکتر سعید نژاوند                                                          سامانه علمی پژوهشی

6-دکتر ناصر پولادی                                                        سامانه علمی پژوهشی