شنبه 28 مهر 1397 _ 11 صفر 1440 _ 20 اکتبر 2018
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  ریاست

 

نام ریاست دانشکده:دکتر عادل رضائی اقدم


رشته تخصصی: دکترای تخصصی در رشته فیزیک

مدارج علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: rezaei-a@azaruniv.ac.ir 

تلفن: 04134327500 داخلی 2060

تلفاکس: 04134327541

آدرس: کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان دانشکده علوم پایه