جمعه 11 فروردين 1402 _ 09 رمضان 1444 _ 31 مارس 2023
فارسی | English
  مرکز کامپیوتر


این دانشکده دارای یک سایت کامپیوتر برای دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکترا است.. سایت دانشجویان ، دارای هیجده دستگاه کامپیوتر بوده که بطور منظم مورد بهره برداری دانشجویان قرار می گیرد.
همچنین دراین مرکز ، دانشجویان  می توانند با استفاده از رایانه شخصی خویش  درمحل مشخص شده در سایت ،به فعالیت مشغول گردند.
در ضمن این سایت دارای یک کلاس برای کلاسهای عملی کامپیوتر بوده که در طول ترم کلاسهای عملی گروههای مختلف دانشکده در آن برگزار میشود که تعداد 21 دستگاه کامپیوتر نیز در آن جا موجود میباشد.