سه شنبه 5 بهمن 1400 _ 22 جمادى الثانية 1443 _ 25 ژانویه 2022
فارسی | English
  مدیرگروه شیمی


نام مدیر گروه :  دکتر امیر عباس متین

رشته تخصصی : دکترای تخصصی در رشته شیمی تجزیه


شماره تماس: 2082