جمعه 11 فروردين 1402 _ 09 رمضان 1444 _ 31 مارس 2023
فارسی | English
  تاریخچه گروه ریاضی
اين دانشكده در سال 1368 فعالیت رسمی خود را همزمان با تاسیس دانشگاه و دانشکده علوم با پذیرش 38 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی دبیری ریاضی راه اندازی گرديده است. در ادامه در مقطع کارشناسی درسال 1369 در گرایش ریاضی محض و در سال 87 در گرایش ریاضی کاربردی نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمود. در سال 1389 با توجه به یکسان سازی و تعویض دروس در مقطع کارشناسی از سوی وزارت علوم، هر دو گروه یکی شده و با عنوان ریاضیات و کاربردها نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نمود. همچنین گروه در جهت تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 82 در گرایش ریاضی محض و در سال 86 در گرایش کاربردی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. همچنین در ادامه توسعه در جهت تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری در سال 87  در گرایش ریاضی محض و در سال 90 در گرایش ریاضی کاربردی اقدام به پذیرش دانشجو نمود.  در سال 91 گروه ریاضی تفکیک و به دو گروه ریاضی محض و گروه ریاضی کاربردی تبدیل گردید.
گروه ریاضی کاربردی در ششم تیرماه 1391 بامدیریت جناب آقای دکتر علیرضا غفاری حدیقه ،فعالیت خود را در مقاطع : کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی کاربردی آغاز کرد .
لازم به ذکر است ، مجوز پذیرش دانشجو توسط شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کارشناسی ریاضی کاربردی در تاریخ  1386/10/9  و مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ 1385/7/29 و دکترای ریاضی کاربردی در تاریخ  1388/12/1  صادر شده است .
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، در سال 1386  ،مقطع کارشناسی  از سال 1387 و مقطع دکتری از مهرماه سال 1392 شروع به تحصیل نموده اند .
تصدی مدیریت گروه آموزشی ریاضی کاربردی ازتیرماه سال 1391 الی تیرماه 1393 بعهده جناب آقای دکتر علیرضا غفاری حدیقه واز تیرسال 1393 الی آخر تیر1395 برعهده جناب آقای دکتر بهروز خیرفام بوده است.
این مسئولیت از مرداد 1395تا 1396 برعهده جناب آقای دکتر جعفر پور محمود محول گردید
درحال حاضر ، هر دو گروه مجددا درهم ادغام شده و بنام  گروه ریاضی نامیده شده است .