پنجشنبه 1 فروردين 1398 _ 14 رجب 1440 _ 21 مارس 2019
فارسی | English
  تاریخچه گروه ریاضی کاربردی
گروه ریاضی کاربردی در ششم تیرماه 1391 بامدیریت جناب آقای دکتر علیرضا غفاری حدیقه ،فعالیت خود را در مقاطع : کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی کاربردی آغاز کرد .
لازم به ذکر است ، مجوز پذیرش دانشجو توسط شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کارشناسی ریاضی کاربردی در تاریخ  1386/10/9  و مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ 1385/7/29 و دکترای ریاضی کاربردی در تاریخ  1388/12/1  صادر شده است .
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ، در سال 1386  ،مقطع کارشناسی  از سال 1387 و مقطع دکتری از مهرماه سال 1392 شروع به تحصیل نموده اند .
تصدی مدیریت گروه آموزشی ریاضی کاربردی ازتیرماه سال 1391 الی تیرماه 1393 بعهده جناب آقای دکتر علیرضا غفاری حدیقه واز تیرسال 1393 الی آخر تیر1395 برعهده جناب آقای دکتر بهروز خیرفام بوده است.
این مسئولیت از مرداد 1395 برعهده جناب آقای دکتر جعفر پور محمود محول گردیده است وایشان مدیریت گروه ریاضی کاربردی را بر عهده دارند .
این گروه ازخدمات آموزشی وپژوهشی 7 عضو هیات علمی بهره مند است که به ترتیب عبارتند از :


1- دکتر ناصر آقازاده                      دانشیار
2- دکتر جعفر پور محمود                 دانشیار
3-دکتر بهروز خیرفام                      دانشیار
4-دکتر علیرضا غفاری حدیقه             دانشیار
5-دکتر علی خانی                         استادیار
6- دکتر مجتبی رنجبر                    استادیار
7-لیلی حسنی اسکوئی                    مربی