شنبه 15 بهمن 1401 _ 13 رجب 1444 _ 4 فوریه 2023
فارسی | English
  دانشجویان دکتری فیزیک

لیست دانشجویان دکتری فارغ التحصیل و در حال تحصیل

-         دانشجویان دکتری گرایش اطلاعات و محاسبات کوانتومی

فارغ التحصیلان:                                                                         

1-      هدا علیجان زاده بورا،

2-       حمیده افتخاری گورجی

در حال تحصیل:

 1- پیمان محمودی  2-عباس اکتسابی   3-  بهرام آهن ساز سلماسی  4- اقبال سلطانی   5- مهسا اژدر قلم

6- شعله رضویان    7-الهام شاه حسینی   8-عذرا هیبتی

-           دانشجویان دکتری گرایش نظری(انرژیهای بالا)

فارغ التحصیلان:                                                                          

1-      علی اقبالی

در حال تحصیل:

 1- مهدی سفید  2-معصومه عالی   3-  سعید حسین زاده  4- فضه نادری   5- زهرا محولاتي شمس ابادي 6- سحر امیری فسقندیس 7-تورج محمدپور   8-رقیه فتح الهی سردرود

-         دانشجویان دکتری گرایش گرانش

فارغ التحصیلان:                                                                         

         --

در حال تحصیل:

 1- عباس پارسیا  2-مهدیه گل محمدی   3-  میشا موسوی  4- فرشته فعله گری   5- یعقوب حیدرزاده

 6- راحله شجاعی

-          دانشجویان دکتری گرایش اپتیک لیزر

فارغ التحصیلان:     

1-      ربابه طالب زاده

2-      رضا عبدی

3-      توکل توحیدی

4-      فرزانه بیات

5-      فاطمه مسلمی                                                             

در حال تحصیل:

 1- بهنام کاظم پور  2-وحیده کاظم لو   3-  زهرا ابراهیمی  4- رضا کریم زاده   5- ابراهیم آقایاری                    6-فهیمه کرمی

-          دانشجویان دکتری گرایش پلاسما

فارغ التحصیلان:     

1-      احسان صابریان

2-      وحید ابراهیمی

در حال تحصیل:

 1-سینا صادق زاده  2- افشین ارقند حصار   3-  الهه عبداله زاده  4- زینب ابن عباسی   5- آمنه سادات موسوی انزهایی 6- مرضیه افسری قاضی 7- مائده سلیمانی ایرایی  8- الناز اکبریه  9- بهاره آذروند

 

-          دانشجویان دکتری گرایش حالت جامد

فارغ التحصیلان:     

1-      کبری حسنی رخ

در حال تحصیل:

 1-حامد رضایی  2- توحید فرج اله پور   3-  محمود خادم معارف  4- ندا شهابی   5- سیمین مهنیا                  6- بهزاد شکری

 

-          دانشجویان دکتری گرایش سیستمهای پیچیده

فارغ التحصیلان:     

1-      بدیع قوامی

2-      مینا یعقوبی نوتاش

در حال تحصیل:

 1-عباس عباسی   2- غلامرضا عسگری   3-  سعید اوسط  4- محمد فرزاد   5- سیما رستگار   6- اکبر مولایی