سه شنبه 3 اسفند 1395 _ 24 جمادى الأولى 1438 _ 21 فوریه 2017
فارسی | English
  مدیرگروه ریاضی محض
دکتر اسماعیل عابدیمدارج علمی: استادیار

شماره تماس: 2394

پست الکترونیکی: esabedi@azaruniv.edu