شنبه 28 مهر 1397 _ 11 صفر 1440 _ 20 اکتبر 2018
فارسی | English
  آموزش دانشکده علوم پایه


 
 مسئول آموزش
 
آقای جلیل تقی پور 
 
شماره تماس: داخلی : 2119
 
مستقیم : 04134327597
 

              

 
کارشناسان آموزش


آقای حسن کریمی
تلفن 2120

 
وحیده عباچیان قاسمی


شماره تماس: 2118
  


حکیمه راضی

شماره تماس :2394