پنجشنبه 8 تير 1396 _ 05 شوال 1438 _ 29 ژوئن 2017
فارسی | English
  آموزش دانشکده علوم پایه


 
 مسئول آموزش
 
آقای جلیل تقی پور 
 
شماره تماس: داخلی : 2119
 
مستقیم : 04134327597
 

              

 
کارشناسان آموزش


آقای حسن کریمی
تلفن 2119

 
وحیده عباچیان قاسمی


شماره تماس: 2138
  


حکیمه راضی

شماره تماس :2394