شنبه 15 بهمن 1401 _ 13 رجب 1444 _ 4 فوریه 2023
فارسی | English
  آموزش دانشکده علوم پایه

مسئول آموزش :
آقای رسول منصوری
 
شماره تماس: داخلی : 2119
 
مستقیم : 04134327597


 کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه                                               
                                                                                                          کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه
خانم عباچیان                                                                               خانم تیموری
                     شماره تماس : 2118                                                                                   شماره تماس : 2120
 
برای ورود به سیستم مدیریت آموزشی سما کلیک کنید