شنبه 15 بهمن 1401 _ 13 رجب 1444 _ 4 فوریه 2023
فارسی | English
  تاریخچه گروه فیزیک

تاریخچه گروه فیزیک

 

گروه فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1373 با راه اندازی دوره کارشناسی فیزیک شروع به کار نمود و پس از برگزاری چندین دوره کارشناسی، در سال 1379 اولین دوره کارشناسی ارشد فیزیک  در گرایشهای فیزیک نظری، پلاسما، گرانش و اپتیک-لیزر راه اندازی کرد.  در سال 1387 اولین دوره دکتری فیزیک با پذیرش دانشجو در گرایشهای نظری و اپتیک-لیزر راه اندازی گردید.

گروه فیزیک در حال حاضر با تعداد 18 هیات علمی (3 استاد، 4دانشیار و 11 استادیار) در گرایشهای :

- اطلاعات و محاسبات کوانتومی:  آقایان دکتر اکبری(استادیار)،  دکتر فیضی (استادیار) و دکتر فصیحی (استادیار)

- نظری :    آقایان دکتر رضایی (دانشیار)،  دکتر مجاوری (دانشیار) و  دکتر اقبالی (استادیار)

- اپتیک لیزر:   آقایان دکتر جمشیدی (استاد)،  دکتر عالی پور (استادیار)

- پلاسما:   آقایان دکتر اسفندیاری(استاد)،  دکتراکبری مغانجوقی (استادیار) و دکتر محمدنژاد (استادیار)

-حالت جامد:    آقایان دکتر فیروزنیا (دانشیار)،  دکتر کریمی(استادیار)،  دکتر اسماعیل پور (استادیار)  و خانم دکتر

                     محمدپور(استادیار)

-گرانش:   آقایان دکتر دارابی(استاد)، دکتر عطازاده(استادیار)

- سیستمهای پیچیده:   آقای دکتر راستکار (دانشیار)

در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.