جمعه 9 آبان 1399 _ 13 ربيع الأول 1442 _ 30 اکتبر 2020
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  معاونتنام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده:دکتر نادر چاپارزاده

رشته تخصصی: دکترای تخصصی در رشته زیست شناسی

مدارج علمی: دانشیار

پست الکترونیکی:nchpar@azaruniv.ac.ir

تلفن: 04124327500 داخلی 2060

آدرس: کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان دانشکده علوم پایهنام معاونت دانشکده علوم پایه:دکتر محمد حسین ستاری

رشته تخصصی: دکترای تخصصی در رشته ریاضی محض (آنالیز هارمونیک)

مدارج علمی: استادیار

پست الکترونیکی: Sattari@azaruniv.ac.ir

تلفن: 04124327500 داخلی 2060

آدرس: کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان دانشکده علوم پایه