جمعه 28 مهر 1396 _ 30 محرم 1439 _ 20 اکتبر 2017
فارسی | English
  مدیرگروه شیمی


نام مدیر گروه :  دکتر امیر عباس متین

رشته تخصصی : دکترای تخصصی در رشته شیمی تجزیه


شماره تماس: 2082