جمعه 1 تير 1397 _ 08 شوال 1439 _ 22 ژوئن 2018
فارسی | English
  مدیرگروه شیمی


نام مدیر گروه :  دکتر امیر عباس متین

رشته تخصصی : دکترای تخصصی در رشته شیمی تجزیه


شماره تماس: 2082