پنجشنبه 8 تير 1396 _ 05 شوال 1438 _ 29 ژوئن 2017
فارسی | English
  مدیرگروه شیمی


نام مدیر گروه:دکتر بیوک حبیبی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی در رشته شیمی

مدارج علمی: استاد

شماره تماس: 2082