پنجشنبه 30 دي 1395 _ 21 ربيع الثاني 1438 _ 19 ژانویه 2017
فارسی | English
  مدیرگروه شیمی


نام مدیر گروه:دکتر بیوک حبیبی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی در رشته شیمی

مدارج علمی: استاد

شماره تماس: 2082